Cookie voorkeuren
Cookie voorkeuren

Wetgeving

Sommige hulpmiddelen worden via de zorgverzekeraar vergoed, soms springt de gemeente bij, soms moet u ze zelf kopen of huren.

Zelf kopen of huren

Vrijwel iedere gemeente vraagt een eigen bijdrage voor de verstrekking van voorzieningen, de hoogte hiervan verschilt per gemeente. Het zelf kopen of huren van een voorziening is een alternatief wat steeds vaker voorkomt. Wanneer u zelf koopt bepaalt u zelf om welk middel het gaat en welke opties er gewenst zijn. Nieuwe rolstoelen zijn er vanaf  Eur 159,- en een 4-wiel scootmobiel voor Eur 2995,-. Ook zijn er huurmogelijkheden voor korte termijn. U vind deze huurmogelijkheden onder het kopje verhuur. Wanneer het in een keer aankopen een te grote uitgave is bieden wij ook mogelijkheden voor gespreide betaling. 

Hulpmiddelen via de zorgverzekeraar

Veel hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging, vallen onder het basispakket van uw zorgpolis. Denk bijvoorbeeld aan een verstelbaar bed. Wilt u weten of u het vergoed krijgt? Kijk in uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken, een looprek of een rollator vallen sinds een paar jaar niet meer onder het basispakket. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren bij Jeremiasse. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Kunt u deze hulpmiddelen niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Hulpmiddelen via de gemeente

Heeft u blijvend hulpmiddelen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen of om u in huis of in uw woonomgeving goed te kunnen verplaatsen? Dan kunt u uw gemeente benaderen en vragen of deze op grond van de Wmo een hulpmiddel kan verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een traplift, rolstoel of elektrische deuropener.

De gemeente gaat meestal na of u het hulpmiddel zelf kunt betalen of dat er een andere partij verantwoordelijk is voor de kosten (zoals een woningcorporatie als het om een gemeenschappelijke voordeur gaat). De gemeente kan ook oordelen dat u beter kunt verhuizen naar een seniorvriendelijke woning.